REGULAMENT SECOND DRAFT 2019

 1. Second Draft este un proiect de training și consultanță aplicată pe scenariu, dedicat autorilor de scenarii de scurt metraj și organizat de Asociația Culturală Control N (denumită în continuare Organizator)
 2. A doua ediție a Atelierului de dezvoltare de scenarii de scurt metraj Second Draft  se desfășoară în satul Căpușu Mic, județul Cluj, în perioada 6 – 13 august 2019.
 3. Numărul de participanți în cadrul proiectului este de minim 6 și maxim 10.
 4. Second Draft se adresează tuturor celor interesați de scrierea și dezvoltarea unui scenariu de scurt metraj de ficțiune. Participanții Second Draft trebuie să fie cetățeni români, în vârstă de peste 18 ani, cu sau fără o pregătire universitară în domeniul filmului.
 5. Second Draft oferă training în domeniul scrierii și dezvoltării unui scenariu de scurt metraj de ficțiune. Trainingul va fi realizat de doi traineri cu experiență în cinema, scenarista Ana Agopian și regizoarea Iulia Rugină, în cadrul unor seminarii și ateliere de lucru aplicat pe fiecare scenariu în parte, dedicate în exclusivitate participanților.
 6. Trainingul oferit de Second Draft este structurat in diverse etape de lucru, la comun (plenary sessions), împărțiți în grupe (group sessions) sau în sesiuni individuale (one-to-one meetings).
 7. Taxa de participare la proiect este de 300 de euro și este plătibilă în lei, la cursul valutar al zilei în care se face plata, prin virament bancar, în contul Organizatorului, în baza unui contract de donație. Taxa se achită în momentul selectării participantului în proiect. Neplata taxei de participare în termenul anunțat de Organizator atrage după sine excluderea participantului din proiect. După achitarea taxei de participare și semnarea contractului de participare, taxa de participare nu se mai restituie în cazul neparticipării.
 8. Taxa de participare acoperă costurie legate de cazare (7 nopți) în habitatul ago-cultural Cuib 176, 3 mese/zi, transport local Cluj–Napoca – Căpușu Mic – Cluj-Napoca, la sosirea, respectiv la plecarea participanților, training aplicat pe scenarii.
 9. Cheltuielile legate de transportul până în Cluj-Napoca cad în sarcina participantului.
 10. Pentru înscrierea în proiect, cei interesați sunt rugați să completeze formularul de înscriere online, disponibil pe site-ul organizatorului, pâna pe data de 1 iulie 2019, la ora 23:59. Orice aplicație sosită după acest deadline nu va fi luată în considerare.
 11. Atelierul se va desfășura în limba română.
 12. Selectia celor 6-10 participanti va fi realizată de Organizator pe baza aplicației online. Toți aplicanții vor fi anunțați despre rezultatele selecției.
 13. Înscrierea în proiect presupune acceptarea Regulamentului proiectului. Nu se percepe o taxa de înscriere la preselecție.