REGULAMENT SECOND DRAFT

1. Second Draft este un proiect de training, consultanță, pitching și networking dedicat autorilor de scenarii de scurt metraj și organizat de Asociația Culturală Control N (denumită în continuare Organizator), cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

2. Prima ediție a Atelierului de dezvoltare de scenarii de scurt metraj Second Draft  se desfășoară în București, în perioada 20 – 27 aprilie 2014.

3. Numărul de participanți în cadrul proiectului este de 8.

4. Second Draft se adresează tuturor celor interesați de scrierea și dezvoltarea unui scenariu de scurt metraj de ficțiune. Participanții Second Draft trebuie să fie cetățeni români, în vârstă de peste 18 ani, cu sau fără o pregătire universitară în domeniul filmului.

5. Second Draft oferă training în domeniul scrierii și dezvoltării unui scenariu de scurt metraj de ficțiune. Trainingul va fi realizat de un expert din cinematografia internațională, în cadrul unor seminarii și ateliere de lucru aplicat pe fiecare scenariu în parte, dedicate în exclusivitate participanților.

6. Second Draft facilitează întâlnirea Participanților cu producători români în cadrul unei sesiuni de pitching organizate la finalul atelierului.

7. Trainingul oferit de Second Draft este structurat in diverse etape:

Instruire teoretică (seminar)
Feedback aplicat pe fiecare scenariu
Rescriere scenarii
Feedback rescriere scenarii
Training pitching scenarii
Prezentare publică scenarii
Publicare scenarii în forma unui volum electronic.

8. Taxa de participare la proiect este de 50 de euro și este plătibilă în lei, la cursul valutar al zilei în care se face plata, prin virament bancar, în contul Organizatorului. Taxa se achită în momentul selectării participantului în proiect. Neplata taxei de participare în termenul anunțat de Organizator atrage după sine excluderea participantului din proiect.

9. În urma procesului de selecție, Organizatorul va acorda Bursa Second Draft unuia dintre participanții la proiect. Beneficiarul Bursei Second Draft va fi scutit de plata taxei de participare la proiect.

10. Cheltuielile legate de masa de prânz, precum și cele de cazare (doar pentru participanții din provincie) vor fi suportate de Organizator, pe toată durata desfășurării atelierului.

11. Pentru înscrierea în proiect, cei interesați sunt rugați să completeze formularul de înscriere online, disponibil pe site-ul organizatorului, pâna la ora 23:59. Orice aplicație sosită după acest deadline nu va fi luată în considerare.

12. Atelierul se va desfășura în limba engleză. Cunoașterea limbii engleze este un criteriu obligatoriu pentru participarea în proiect.

13. Selectia celor 8 participanti va fi realizată de Organizator pe baza aplicației online. Toți aplicanții vor fi anunțați despre rezultatele selecției.

14. Înscrierea în proiect presupune acceptarea Regulamentului proiectului.