LIM finalREGULAMENT
Less Is More | LIM
Atelier de dezvoltare de scenarii de filme low budget

1. Atelierul de Dezvoltare de Scenarii de Filme Low Budget (LIM) este un proiect de dezvoltare scenaristică pentru proiecte de lung metraj low budget, co-organizat de Le Groupe Ouest (Franța) și Asociația Culturală Control N (România).

2. Prima ediție a proiectului se desfășoară în perioada 3 – 10 mai 2015 și cuprinde un training intensiv dedicat dezvoltării scenariilor de lung metraj low budget.

3. LIM se adresează scenariștilor și regizorilor din România și Republica Moldova, interesați de dezvoltarea unui proiect de film low budget.

4. Vârsta minimă de participare este de 18 ani. Nu există limită maximă de vârstă.

5. LIM oferă training în domeniul scrierii și dezvoltării unui scenariu de lung metraj de ficțiune, pornind de la un sinopsis și finalizându-se cu un treatment. Trainingul va fi realizat de 2 consultanți de scenariu, experți în zona filmului low budget.

6. Trainingul din cadrul LIM este structurat în diverse etape: instruire teoretică, seminarii, lucru aplicat pe fiecare proiect, feedback individual și de grup pe fiecare proiect, training de pitching de proiect, pitching de proiect în fața reprezentanților industriei cinematografice din România. Pe lângă sesiunea de training de 7 zile din luna mai, programul cuprinde și o sesiune de feedback scris, pe baza treatment-ului dezvoltat în cadrul atelierului.

7. Pentru înscrierea în proiect, cei interesați vor furniza organizatorilor următoarele materiale:

– formularul de înscriere completat cu toate datele aplicantului
– sinopsisul proiectului de lung metraj (maxim 3000 caractere)
– scrisoare de motivație (max 2000 de caractere)
– 1 film anterior realizat pe baza unui scenariu scris de aplicant (fictiune, documentar, animatie, scurt sau lung metraj) – link pentru vizionare (opțional)
– 1 scenariu din portofoliul autorului (ficțiune scurt sau lung metraj)

8. Selecția celor 8 proiecte va fi realizată de organizatori pe baza documentelor conținute în aplicație. În cazul în care pentru un singur proiect există mai mulți autori, un singur reprezentant va putea participa la atelier.

9. Limba de desfășurare a proiectului este engleza. Cunoașterea limbii engleze este un criteriu obligatoriu în participarea la program.

10. Taxa de participare la proiect este de 50 de euro și este plătibilă în lei, la cursul valutar al zilei în care se face plata, prin virament bancar, în contul Organizatorului. Taxa se achită în momentul selectării participantului în proiect. Neplata taxei de participare în termenul anunțat de Organizator atrage după sine excluderea participantului din proiect.

11. Cheltuielile legate de masa de prânz, precum și cele de cazare (doar pentru participanții din provincie) vor fi suportate de Organizator, pe toată durata desfășurării atelierului.

12. Pentru înscrierea în proiect, cei interesați sunt rugați să completeze formularul de înscriere online, disponibil pe site-ul organizatorului, pâna la ora 23:59 a zilei de 1 aprilie 2015. Orice aplicație sosită după acest deadline nu va fi luată în considerare.

13. Înscrierea în proiect presupune acceptarea Regulamentului proiectului.